ГОЛОВНА БІОГРАФІЯ РЕЦЕНЗІЇ, КРИТИКА КНИГИ ВІД АВТОРІВ

Тетяна Дениско

«ПОЛТАВА» ОЛЕКСИ ІЗАРСЬКОГО ТАКИ ДІСТАЛАСЯ ДО ПОЛТАВИ

 (газета "Зоря Полтавщини" від 28 січня 2000 року)

    Літературні критики вважають, що в манерi письма Олекси Iзарського схрестилися рiзні впливи — вiд В.Короленка й М.Гарiна-Михайловського до Роллана й Рiльке. Дехто називає ще й Пруста. Паралель вельми престижна і досить-таки прозора: перу Марселя Пруста належить славетна семитомна епопея, цикл романiв “У пошуках утраченого часу”, який називають внутрiшньою бiографiєю письменника; Олекса Ізарський (справжнє iм’я — Олексiй Григорович Мальченко) створив серiю з восьми книг, хронiку української родини Лисенкiв, яка, власне, теж є бiографiчною і належить до iнтелектуальної прози. 
    Тим часом напрошуються й iншi порiвняння, вже не такi оптимiстичнi. Проза француза належить до свiтових явищ, про неї знають iнтелектуали в усiх цивiлiзованих куточках планети. З творчiстю українця-емiгранта знайома лише освiчена частина украниської дiаспори на Заходi та невеликий гурт людей, зацiкавлених лiтературою, в Українi. Одначе це не зменшує високої художньої  вартостi прози Iзарського. 
    У серпнi минулого року наш земляк зустрiв своє 80-рiччя. В американському мiстi Клiвлендi. Наприкiнцi того ж року в Полтавi за сприяння та коштом полтавської фiлiї Суспiльвої Служби України у видавництвi “Рiк” побачила свiт одна з книг “хронiки сiм’ї Лисенкiв” — роман “Полтава”. Це передрук iз видания, здiйсненого “Сучаснiстю” 1977 року. Передмова належить Петру Ротачевi, а пiслямова — Ігорю Качуровському. 
    У лiтературно-мистецькiй вітальні обласної унiверсальної наукової бiблiотеки iмені І. П . Котляревського вiдбулася цими днями презентацiя книги, в якiй юний полтавець пізнає звайомi вулиці й будинки, лiтнiй — ще й знайомих йому людей, а обидва долучаться до складних внутрiшніх пошукiв себе в Українi й України в собi. Захоплююче чтиво!.. Про талант i природу творчості Олекси Iзарського, його вклад у розвиток українського iнтелектуального роману та власнi враження вiд прочитаного говорили на вечорi ведуча Нiна Климко, письменник Петро Ротач, голова Полтавсько фiлiї ССУ Ганна Киященко, ровесник i приятель письменника Володимир Поліцар та iншi. Наклад видания — 300 примірникiв. 100 з них філія подарувала книгозбiрнi. Отож завтра чи вже сьогоднi хтось розгорне роман “Полтава” і зрозуміє, що справжня лiтература — це не слава, тиражi й нагороди, не догоджання можновладцям, а божественна гра.
ГОЛОВНА БІОГРАФІЯ РЕЦЕНЗІЇ, КРИТИКА КНИГИ ВІД АВТОРІВ